Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Studio Ardanne
Y-tunnus: 1877426-6
Soppeentie 2 A 3
33470 Ylöjärvi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anne Salmikangas
P. 040 500 7595
anne@ardanne.com

Rekisterin pitämisen peruste

Studio Ardannen palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Studio Ardannen asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden- ja yhteydenottojen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin, esim. tuotteiden toimittamiseen postitse tai laskutukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Emme kerää tai säilytä asiakkaittemme pankki- tai luottokorttitietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi tiedot, jotka käyttäjä ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tietojen luovutus

Me inhoamme roskapostia emmekä koskaan jaa/myy asiakastietoja ulkopuolisille tahoille.

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan tarpeen vaatiessa kuljetus-, pankki-, kirjanpito- ja tietotekniikka-alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme toimintamme mahdollistamiseksi.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Studio Ardannen käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu salasanalla lukittuun tietokoneeseen. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein ja virustorjuntaohjelmin. Yhteistyökumppanien kanssa solmitut sopimukset, laskukopiot sekä muut toimintaan liittyvät sopimukset säilytetään lukitussa tilassa.

Yhteistyökumppanit, kuten tavarantoimittajat (maahantuonti, vaatteiden valmistaja), kirjanpitotoimisto, eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille ja säilyttävät asiakastiedot lukituissa tiloissa.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon.

Rekisterin tarkastuspyynnön voi esittää henkilöllisyystodistusta vastaan rekisterinpitäjältä.